رفتن به نوشته‌ها

برچسب: Potemkin

سینما فارس: انقلاب دیالیکتیکی تصویر | نقد فرمالیستی فیلم Battleship Potemkin |

«رزمناو پوتمکین – ۱۹۲۵» دومین فیلم سرگئی آیزنشتاین می‌باشد که اثر مهمی در تاریخ سینما قلمداد می‌شود. این نقد در ادامه‌ی فیلم قبلی یعنی «اعتصاب»…