رفتن به نوشته‌ها

برچسب: بستهالحاقی

وجود بسته‌الحاقی داستانی Red Dead Redemption 2 رد شد |

تاکنون شایعات و گزارشات بسیاری حول محور توسعه‌ی بسته‌الحاقی داستانی Red Dead Redemption 2 منتشر شده است و اکنون یکی از اعضای شرکت راکستار (Rockstar)،…