رفتن به نوشته‌ها

لیست اچیومنت‌های بازی Dead Cells منتشر شد


اسم اچیومنت توضیحات امتیاز … Love the serenity برای اولین بار به تفرجگاه محکومین بروید ۱۰ !A room with a view برای اولین بار به Ramparts بروید ۱۰ … Finally, a moment of rest برای اولین بار به Black Bridge بروید ۱۰ Smells like burned flesh برای اولین‌ بار به Ossuary بروید ۱۰ ?What’s that funky smell برای اولین بار به منطقه‌ی فاضلاب‌های سمی (Toxic Sewers) بروید ۱۰ ?Who needs an Italian plumber برای اولین بار به Ancient Sewers بروید ۱۰ “My only wish, to catch a fish…” برای اولین بار به روستای Stilt بروید ۱۰ The dead center of the island… برای اولین بار به Graveyard بروید ۱۰ It rubs the lotion on its skin! برای اولین بار به عمق زندان بروید ۱۰ Quit tickling!  Vine Rune را جذب کنید ۲۰ What are you rubbing at anyway? Teleportation rune را جذب کنید ۲۰ Going down! کشتن یک دشمن با استفاده از آسانسور ۲۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۲۰ YOLO! Or not? فریب دادن مرگ … ۲۰ Ohhhhhh! That hurt! در حالی که حداقل ۱۰۰ سلول را دارید با خود حمل می‌کنید، بمیرید ۱۰ The Fat and The Furious یک دربان را مورد ضرب و شتم قرار دهید! ۲۰ Is there something in your eye? یک Conjunctivius را مورد ضرب و شتم قرار دهید ۲۰ Not so tough ۱۰۰ نخبه را بکشید. تبدیل به یک مرد بد شوید! ۱۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰ Slash! Slash! Roll! ۱۰ عدد اسلحه را باز کنید ۱۰ Pimp my ride. ۱۰ عدد اسکیل یا مهارت را باز کنید ۱۰ Afraid of the dark? برای اولین بار به Forgotten Sepulcher بروید ۱۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰ Absolution نفرین شده … زنده بمان ۱۰ ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! برای اولین بار یک در را باز کنید ۱۰ See, that wasn’t so hard now, was it? با موفقیت یک چالش Rift را به انمام برسانید ۱۰ Shrewd sleuth اولین منطقه‌ی مخفی را پیدا کنید ۱۰ Blade Master Time Keeper را مورد ضرب و شتم قرار دهید! ۲۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰ Tic… Toc… برای اولین بار به برج ساعت بروید ۱۰ High drama برای اولین بار به اتاق ساعت بروید ۱۰ Fortune and glory, kid. Fortune and Glory… برای اولین بار به Slumbering Sanctuary بروید ۱۰ Incy Wincy…  Spider’s Rune را جذب کنید ۲۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰ La Brute Ram’s Rune را جذب کنید ۲۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۲۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۳۰ Harder Better Faster Stronger بازی را همراه با سه عدد سلول بنیادی فعال به پایان برسانید ۴۰ The last rampart falls… Hand of the King را مورد ضرب و شتم قرار دهید ۶۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۱۰ Secret Achievement به بازی کردن ادامه بدهید تا این اچیومنت، خود به خود باز شود ۵۰ Please leave your shoes at the entrance. برای اولین بار به قلعه بروید ۱۰ Bend the knee? I think not… برای اولین بار به the Guardian’s Haven بروید ۱۰ Even the rats avoid the place… برای اولین بار به the Insufferable Crypt بروید ۱۰ Here comes a new challenger! Challenger Rune را جذب کنید ۱۰ Faster than light! چالش‌های روزانه را به اتمام برسانید. موفق باشید! ۱۰
منتشر شده در Uncategorized

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *